Poslovanje zgrade

Zgrada: Trg hrvatskog sokola 11 - u razdoblju: 01.01.2020 do 31.12.2020

Bjelovar, 18.01.2021

VRSTA POSLAPRIHODIZDATAK
   
UKUPNO:
STANJE:  
Dospjeli neplaćeni računi: 
Nedospjeli računi: