Etažiranje zgrade

Etažiranje zgrade 

Etažiranje zgrade potrebno je iz slijedećih razloga:
Cilj etažiranja je uspostava urednog zemljišno-knjižnog stanja, kako bi se moglo dalje normalno i uredno odvijati promet nekretninama, sa punim povjerenjem u zemljišne knjige, koje moraju pratiti i najnovije aktualno pravno stanje neke nekretnine. U pravnom smislu uspostavu jedinstva nekretnine (zemljišta kao bivšeg društvenog vlasništva i zgrade, garaža i sl. objekata koji su na tom zemljištu sagrađeni). Uspostava vlasništva na posebnom dijelu nekretnine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) izraženo razlomkom u idealnom dijelu suvlasništva. Potpuno Uređenje zemljišno-knjižnog stanja Vaše nekretnine (zemljišta i zgrade) koja će omogućiti normalan, propisan, zakonit promet nekretninom i njenim posebnim dijelovima. Utvrđivanje ispravnog omjera svakog suvlasnika u vlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i slično). Uređenje posjedovnog stanja u katastarskim knjigama. Ako je Vaša nekretnina pravno sređena ona može pratiti suvremene tokove gospodarskog razvitka, biti poticatelj, a ne razlog ometanja u gospodarskog životu i razvoju grada. Nekretnina upisana u zemljišne knjige sukladno Zakonu o vlasništvu daje Vam mogućnost za Vaš osobni poslovni uspjeh (hipotekarna podloga za kredite i sl).

Ako Vaša zgrada nije etažirana znači da nije uspostavljeno jedinstvo nekretnine (zgrade i zemljišta), odnosno nije izvršena zakonska obveza iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96). 

Beming d.d., Vam nudi kompletnu uslugu etažiranja i izrade diobenog elaborata Vaše zgrade, s time da se plaćanje usluge etažiranja može provesti kroz pričuvu zgrade, trošak se ugrađuje u godišnji program održavanja – o čemu se sklapa anex međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju.