POSLOVANJE VAŠE ZGRADE

Poslovanje vaše zgrade – šifre zgrade su po početnom slovu prezimena  naziva ulice

Na ovoj stranici suvlasnici čijim zgradama upravljamo mogu dobiti uvid u stanje računa pričuve njihove zgrade.Podaci su zaštićeni lozinkom,te ju je potrebno upisati u User Prompt koji se otvara nakon što kliknete na link za Vašu zgradu.

Vašu zgradu možete pronaći tipkom CTRL+F (ime ulice)

ŠIFRA VAŠA ZGRADA BR.
VG Ovdje može biti i Vaša zgrada
BR9 Braće Radića 9
BR11 Braće Radića 11
BR13 Braće Radića 13
BR15 Braće Radića 15
BUF2C Don Frane Bulića 2c
CVJ9 Cvjetna ulica 9
CVJ35 Cvjetna ulica 35
CVJ36 Cvjetna ulica 36
CVJBB Cvjetna ulica bb
CRK1 Crkvena Kapela 1
DD2 Dimitrija Demetra 2
DD3 Dimitrija Demetra 3
DRAJ1A Jurja Draškovića 1a
DRAJ18 Jurja Draškovića 18
FAZ2 Fazinac Kapela 2
FRAK14 Krste Frankopana 14
FRAK18A Krste Frankopana 18a
FRAK20 Krste Frankopana 20
FRAK3A Krste Frankopana 3a
FRAK32 Krste Frankopana 32
FRAU11 Franjevačka ulica 11
FRAU11A Franjevačka ulica 11a
FRAU11B Franjevačka ulica 11b
FRAU12A Franjevačka ulica 12a
FRAU12B Franjevačka ulica 12b
FRAU13 Franjevačka ulica 13
FRAU17A Franjevačka ulica 17A
FRAU19 Franjevačka ulica 19
FRAU3 Franjevačka ulica 3
FRAU7 Franjevačka ulica 7
FRAJV1 Vladimira Frajtića 1
GAJB3 Ljudevita Gaja 3
GAJ60 Ljudevita Gaja Pitomača 60
GOTJ21 Vladimira Gotovca 21
GUI8 Ivana Gundulića 8
GUI12 Ivana Gundulića 12
GUI14 Ivana Gundulića 14
GUIBB Ivana Gundulića bb
GUM38 Matije Gupca 38
GUM39 Matije Gupca 39
GUM51 Matije Gupca 51
HA107 Andrije Hebranga 107
HA109 Andrije Hebranga 109
HA13 Andrije Hebranga 13
HA5 Andrije Hebranga 5
HAUJ14B Jurja Haulika 14b
HAUJ16 Jurja Haulika 16
HAUJ17 Jurja Haulika 17
HAUJ18 Jurja Haulika 18
HAUJ22 Jurja Haulika 22
HAUJ27 Jurja Haulika 27
HAUJ7 Jurja Haulika 7
JARA3 Jarak Šandrovac 3
JEL9 Josipa Jelačića 9
JN2A Nikole Jurišića 2A
JURV2 Vladimira Jurčića 2
JURV15 Vladimira Jurčića 15
JZM44 Marije Jurić Zagorke 44
KK2D Kamila Kolba 2d
KFTB17I14BD Krste Frankopana i Tome Bakača 14b
KK2E Kamila Kolba 2e
KG2A Grgura Karlovčana 2a
KIV3 Ivana Gorana Kovačića 3
KMA10 Andrije Kačića Miošića 10
KMA2A Andrije Kačića Miošića 2a
KMA24 Andrija Kačića Miošića 24
KTOM1 Kralja Tomislava Čazma 1
KTOM9 Kralja Tomislava Čazma 9
KTOM9A Kralja Tomislava Čazma 9a
KTOM9B Kralja Tomislava Čazma 9b
KTOM10 Kralja Tomislava Čazma 10/2
KTOM10A Kralja Tomislava Čazma 10/1
KTOM10B Kralja Tomislava Čazma 10b
LI11 Šetalište dr. I. Lebovića 11
LI13 Šetalište dr. I. Lebovića 12
LI6 Šetalište dr. I. Lebovića 6
LIVA1C Livadićeva 1c
LIVA3C Livadićeva 3c
LIVA3D Livadićeva 3d
LOM2B Mate Lovraka 2b
LOM4A Mate Lovraka 4a
LOM4B Mate Lovraka 4b
LV5 Vatroslava Lisinskog 5
MESI8 Ivana Meštrovića KC 8
MHR1 Matice hrvatske 1
MHR11 Matice hrvatske 11
MHR14A Matice hrvatske 14a
MHR14C Matice hrvatske 14c
MHR14D Matice hrvatske 14d
MHR16 Matice hrvatske 16
MHR1A Matice hrvatske 1a
MHR1B Matice hrvatske 1b
MHR3 Matice hrvatske 3
MHR43 Matice hrvatske 43
MHR5 Matice hrvatske 5
MHR7 Matice hrvatske 7
MIHA1B Antuna Mihanovića 1b
MIHA8A Antuna Mihanovića 8a
MIHA8B Antuna Mihanovića 8b
MIHA8C Antuna Mihanovića 8c
MIHAD4 Antuna Mihanovića Daruvar 4
MISK11 Mihovila Pavleka Miškine 11
MO32 Moslavačka 32
MOS1 Moslavačka 1
MTG1 T.G. Masaryka 1
MTG3 T.G. Masaryka 3
MTG16 T.G. Masaryka 16
NAZV12 Vladimira Nazora 12
NAZV13 Vladimira Nazora 13
NAZV20 Vladimira Nazora 20
NAZV3 Vladimira Nazora 3
NAZV5 Vladimira Nazora 5
NING5 Grgura Ninskog 5
NISU10 Niska ulica 10
NISU1A Niska ulica 1a
NISU6 Niska ulica 6
NISU8 Niska ulica 8
NKK12 Naselje Petra Krešimira IV 12
NKK14 Naselje Petra Krešimira IV 14
NKK15 Naselje Petra Krešimira IV 15
NKK18 Naselje Petra Krešimira IV 18
NKK20 Naselje Petra Krešimira IV 20
NKK21 Naselje Petra Krešimira IV 21
NKK24 Naselje Petra Krešimira IV 24
NKK26 Naselje Petra Krešimira IV 26
NKK27 Naselje Petra Krešimira IV 27
NKK3 Naselje Petra Krešimira IV 3
NKK5 Naselje Petra Krešimira IV 5
NKK8 Naselje Petra Krešimira IV 8
NKZ2 Naselje kralja Zvonimira 2
NKZ3 Naselje kralja Zvonimira 3
NKZ4 Naselje kralja Zvonimira 4
NKZ5 Naselje kralja Zvonimira 5
NOM11D Milana Novačića Čazma 11d
PB2A Pere Biškupa Vene 2A
PREP3 Petra Preradovića 3
PREP4 Petra Preradovića 4
PREP7 Petra Preradovića 7
PVBB Vlahe Paljetka bb
PRSAJ1 Radnička cesta 59
RADC59 Prilaz Sajmišnoj N. Rača 1
ROMN11B Milana i Naste Rojc 11b
RUF15 Ferde Rusana 15
SA19 Alojzije Stepinca 19
SA20A Alojzije Stepinca 20a
SA21 Alojzije Stepinca 21
SAB1 Antuna Branka Šimića 1
SAB3 Antuna Branka Šimića 3
SB 73. Samostalne bojne  Garešnica 4
SAZ1B Željka Sabola 1b
SAZ1CD Željka Sabola 1
SEA15 Augusta Šenoe 15
SEA6 Augusta Šenoe 6
SJJ2A Josipa Jurja Strossmayera 2a
SJJ3 Josipa Jurja Strossmayera 3
SJJ8 Josipa Jurja Strossmayera 8
SLAU1 Slavonska ulica 1
SPK10 Krste Špoljara 10
STA13 dr.Ante Starčevića 13
STA13A dr.Ante Starčevića 13a
STA5B dr.Ante Starčevića 5b
STA6 dr.Ante Starčevića 6
STABB dr.Ante Starčevića bb
SUJ4 Jurja Šuteja 4
SUPF1 Frana Supila 1
SUPF10 Frana Supila 10
SUPF5 Frana Supila 5
SUPF6 Frana Supila 6
SUPF9 Frana Supila 9
SVJBB Sv. Jurja Đurđevac bb
SVJ4 Sv. Jurja Đurđevac 4
TCK6 Trg čazmanskog kaptola 6
THS4 Trg hrvatskog sokola 4
THS6A Trg hrvatskog sokola 6a
THS6B Trg hrvatskog sokola 6b
THS11 Trg hrvatskog sokola 11
TSV3 Trg Stanka Vraza 3
TIV10 Ivana viteza Trnskog 10
TIV12A Ivana viteza Trnskog 12a
TIV12D Ivana viteza Trnskog 12d
TIV8A Ivana viteza Trnskog 8a
TKK6 Trg kralja Petra Krešimira  Daruvar 6
TLOM2 Trg Mate Lovraka V.Grđevac 2
TMA33 Ante Topića Mimare 33
TMAT10 Matošev trg 10
TMAT12 Matošev trg 12
TMAT14 Matošev trg 14
TMAT3 Matošev trg 3
TMAT3B Matošev trg 3b
TMAT6 Matošev trg 6
TMAT8 Matošev trg 8
TOMI3 Tomislavova KŽ 3
TRAD11 Trg Stjepana Radića N.Rača 11
TRAD52 Trg Stjepana Radića N.Rača 52
TRS11A Trg Stjepana Radića 11a
TRS26 Trg Stjepana Radića 26
TRS9 Trg Stjepana Radića 9
TRS9DA Trg Stjepana Radića Daruvar 9
TRUA4 Antuna Trumbića 4
TRUA8 Antuna Trumbića 8
TRUA1A Antuna Trumbića 1a
TRUA6A Antuna Trumbića 6a
TSO3 Trg Svete Obitelji 3
TSO4 Trg Svete Obitelji 4
VIDV1 Vladimira Vidrića 1
VIDF57b Franje Vidovića 57b
VSR50A Velike Sredice 50a
ZAGK1AB Zagrebačka ulica KŽ 1
ZAGU13 Zagrebačka ulica 13
ZAGU1 Zagrebačka ulica 1
ZRIP1C Petra Zrinskog 1c
ZRIP10 Petra Zrinskog 10
ZRIP11 Petra Zrinskog 11
ZRIP13 Petra Zrinskog 13
ZRIP5 Petra Zrinskog 5