Upravljanje stambenim zgradama

Upravljanje stambenim zgradama 

Internet stranicama želimo naše poslovanje učiniti transparentnim i Vama, našim korisnicima, dati jednostavan način za uvid u stanje sredstava vaše zgrade, kao i realizaciju plana održavanja Vaše zgrade. Internet stranice daju nam i jedinstvenu mogućnost da sa Vama jednostavnije i brže komuniciramo te da surađujemo na planu unaprjeđenja odnosa i što brže i bez čekanja odgovaramo na Vaše upite.

Stoga Vas pozivamo da sva pitanja, sugestije i prijedloge uputite e-mailom na našu adresu beming@beming.hr

Prednosti u odnosu na konkurenciju 
–  točnost i ažurnost praćenja prihoda i rashoda na računu zgrade putem Interneta.
– transparentnost načina poslovanja – redovita kvartalna izvješća (oglasna ploča zgrade), te    dnevna izvješća bilo predstavniku bilo suvlasnicima putem upita na telefon ili osobni dolazak u    prostorije Beminga.
– godišnje financijsko izvješće dostavljamo SVAKOM suvlasniku u pismenoj formi
– olakšana komunikacija sa predstavnikom i suvlasnicima van radnog vremena putem Interneta –    e-mail, te putem dežurnog mobitela.
– odabir izvođača te prikupljanje ponuda za velike popravke zajedno u suradnji sa ovlaštenim    predstavnikom i predstavnicima ulaza.
– redovito opominjanje dužnika te utuženje kroničnih neplatiša.
– provođenje prinudne naplate duga i za prethodni period kod bivšeg upravitelja
– kontrola rada izvođača radova
– cijene nabavke protupožarne opreme direktno od proizvođača uz rabat od 10-20%
– stručnost i iskustvo od preko 20 godina u obavljanju poslova nadzora na održavanju stambenih    zgrada
– olakšano poslovanje vezano uz nabavku potrošnog materijala koji se kupuje putem predračuna    a naručuje ga predstavnik suvlasnika
– popust kod osiguranja kućanskih aparata i uređaja
– popust kod odvjetnika na pravne savjete koji nisu direktno vezani uz upravljanje zgrade

Uz Vašu izraženu želju za suradnjom predlažemo zajednički sastanak na zgradi na koji ćemo se odazvati u vrijeme kada to Vama odgovara, gdje smo i usmeno spremni prezentirati našu ponudu i odgovoriti na sva eventualna pitanja.

Upravljanje stambenim zgradama 
Suvlasnici donose u pisanom obliku odluke o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanredne uprave, s tim da međusobne odnose uređuju pisanim sporazumom (međuvlasnički ugovor). Za poduzimanje poslova redovite uprave potrebna je suglasnost suvlasnika koji predstavljaju više od 50% vrijednosti zgrade (nekretnine). Poslovi redovite uprave su primjerice redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (nekretnine), uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja, stvaranje primjerene zajedničke pričuve za predvidive zajedničke troškove, primjereno osiguranje zgrade (nekretnine), imenovanje i opoziv zajedničkog upravitelja, određivanje i promjene kućnog reda, i drugo. Za poduzimanje poslova izvanredne uprave potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Poslovi izvanredne uprave su primjerice poduzimanje poboljšice zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (nekretnine), veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje, i drugo

Upravitelj 
Suvlasnici su dužni odrediti zajedničkog upravitelja. Pravo je i dužnost suvlasnika da postave upravitelja, no ako oni to ne učine, svaki suvlasnik kao pojedinac može zahtijevati od suda postavljanje upravitelja. Suvlasnici zgrade (nekretnine) su bili dužni do 01.01.1998. osigurati upravljanje zgradama. Ako do tada to nisu učinili, jedinice lokalne samouprave su odredile prinudnog upravitelja (čl. 385. ZV). Za vrijeme prinudne uprave suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati zajedničku pričuvu. Prinudna uprava je prijelazni period i traje do momenta kada suvlasnici izaberu redovnog upravitelja.

Zajednička pričuva 
Suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva zajedničke pričuve na žiro račun zgrade, prema utvrđenom godišnjem odnosno višegodišnjem programu. Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici zgrade (nekretnine), namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja zgrade (nekretnine) te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg suvlasnika. Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova upravljanja zgradom (nekretninom).

Beming d.d., kao dioničko je specijalizirano za poslove upravljanja zgradama, te Vam nudimo kvalitetnu, pravno sigurnu i za Vas jednostavnu varijantu upravljanja Vašom zgradom.

Pri uspostavi suradnje sklapaju se Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju stambenom zgradom, u kojima su detaljno predviđene razne situacije u upravljanju stambenom zgradom te u kojima se prvenstveno štite Vaša prava i interesi. Primjerice u Ugovoru o upravljanju stambenom zgradom navode se ovlaštenja i obveze upravitelja:
– organizacija redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom    stanju
– osiguranje zajedničkih dijelova i uređaja od rizika
– uzimanje kredita radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a    na osnovi odluke vlasnika
– zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz    upravljanja, i drugo
– organizacija popravka kvarova hitne naravi na zajedničkim dijelovima zgrade
– čuvanje interesa svih suvlasnika zgrade
– upozorenje na poslove koji se moraju obaviti radi funkcionalnosti građevine, i drugo.

Hitne intervencije 
Elektroinstalater:
098/465-568 

Vodoinstalater:
098/240-095 

Ostalo:
091/309-4909